Werken in de techniek

Hoe de vierde technologische revolutie bedrijven verandert..

De laatste jaren is er veel aandacht voor robots, computers en kunstmatige intelligentie, in het bijzonder in combinatie met werk. Heeft dit impact hebben op onze manier van werken? En zo ja, in welke mate? Ik denk dat we het erover eens zijn dat het al impact heeft op onze manier van werken en dat dit de komende jaren blijft toenemen. Maar hoe erg is dit nou eigenlijk?

hero-image

1784: van het land naar de fabrieken

Een beetje context is hierbij noodzakelijk: de manier waarop wij werken is eigenlijk al sinds 1784 constant in verandering. Rond deze tijd kwam de industriële revolutie in Engeland van de grond. Op dat moment werkte ongeveer 80% van de bevolking op het land, als boer. Op dit moment is dat nog maar 0,6% van de beroepsbevolking, een enorme verandering dus. De komst van (stoom)machines zorgde voor een ware revolutie en het maakte het mogelijk om in fabrieken te gaan produceren en te transporteren met treinen en boten. Hierdoor werd de wereld kleiner en handeldrijven makkelijker. Naast de vele banen die dit opleverende werd de manier van werken ook compleet anders. Hiervoor was men gewend aan seizoenswerk, terwijl er in fabrieken elke dag gewerkt kon worden.

1870: hulpmiddelen, massaproductie en vakbonden

Een tweede industriële revolutie volgde omstreeks 1870 waarbij veel hulpmiddelen, die wij vandaag nog gebruiken, werden uitgevonden. Denk aan elektriciteit, gloeilampen, fotografie, auto’s, vliegtuigen, communicatie etc. Ook het gebruik van massa productie, de welkbekende “lopende band”, deed zijn intrede. Naast dienstverbanden en wetgeving rondom arbeid werden er vakbonden opgericht die de rechten van werknemers behartigen.

1969: elektronica, internet en automatisering

De volgende industriële revolutie is een stuk recenter. Vanaf 1969 spreekt men over de derde industriële revolutie, gekenmerkt door computers, elektronica, automatisering, duurzame energie en uiteindelijk internet. De impact die dit heeft (gehad) op werk en leven zoals wij dat kennen is enorm. Een treinkaartje kopen bij het loket? Een acceptgiro inleveren bij de bank? Een hotel boeken bij een reisbureau? Deze, vaak repeterende, handelingen zijn veelal overgenomen door computers. Met de komst en het succes van zelfscan kassa’s staat ook de baan van een kassa medewerker op losse schroeven. De geautomatiseerde systemen van bijvoorbeeld de NS of de Rabobank moeten echter ook gebouwd en onderhouden worden en door de snelheid van technologie en concurrentie volgen de ontwikkelingen zich steeds sneller op.

Nu: digitale infrastructuren en kunstmatige intelligentie

Zo snel zelfs dat de tijd waarin we nu leven de vierde industriële revolutie wordt genoemd. Deze revolutie heeft vooral betrekking op het maximaal benutten van de kennis en digitale infrastructuur die vanaf 1969 is opgebouwd. Denk hierbij aan “internet of things” oftewel connectiviteit tussen apparaten, systemen en mensen op het internet. Maar ook aan kunstmatige intelligentie, big data, robotics en biotechnologie.

Impact snelle veranderingen in het werkveld

Dus welke impact heeft deze digitale industriële revolutie op ons werk en wat is een mogelijk effect hiervan? Het is belangrijk om te beseffen dat technologische ontwikkeling van alle tijden is en dat er hierdoor inderdaad bepaalde banen of specifieke werkgelegenheid verdwijnt. Maar dat hiervoor vaak weer andere banen terugkomen of er meer vraag ontstaat in andere kennisgebieden.

Er is echter wel een groot verschil tussen deze en de eerdere revoluties; de complexiteit en snelheid van de ontwikkelingen is dermate hoog dat niet iedereen hierin mee kan veranderen. Organisaties en individuen zullen meer moeten anticiperen op deze ontwikkelingen en zichzelf aanpassen en soms zelfs opnieuw uitvinden om relevant te blijven. Klaus Schwab van het WEF zegt hierover het volgende:

“The changes are so profound that, from the perspective of human history, there has never been a time of greater promise or potential peril”

Als individu is het raadzaam om jaarlijks eens kritisch te kijken naar ontwikkelingen binnen je vakgebied en jezelf af te vragen hoe relevant jouw baan de komende jaren zal blijven. Wellicht kan je een hierop anticiperen door cursussen of een opleiding te volgen. In een extreem geval kan je jezelf misschien tijdig omscholen.

In dit artikel lees je welke vaardigheden de komende jaren belangrijk zijn

Focus op innovatie en ontwikkeling

Voor organisaties geldt eigenlijk hetzelfde. Omdat de ontwikkelingen zo snel gaan loop je het risico de boot te missen. Aandacht voor innovatie en ontwikkeling is cruciaal, evenals het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling van je medewerkers. Er is nu al een behoorlijke schaarste aan technici, zorgverleners, leerkrachten en IT’ers. Investeer tijdig het werven en doorontwikkelen van je medewerkers, zodat deze ook future-proof zijn en je organisatie in staat stellen te blijven groeien.